top of page

Hakkımızda

Teknik Emek, bilim ve teknolojinin, emekten yana ve halk yararına kullanılması için alternatif politikalar üreten aynı  zamanda şu anki sistemi eleştirerek neden alternatif politikalara ihtiyaç duyulduğunun anlatıldığı bir platformdur.
 

“Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde geliştiği”, “bilgi toplumuna” geçildiği yaygaralarının ortalığı sardığı günümüzde özellikle son iki yüz yıldır yöneltilen “bilim kimin hizmetinde” sorusu tüm yakıcılığıyla yeniden ve yeniden karşımıza çıkıyor.
 

Bilimin gelişmesi tarihsel olarak ilericidir. İnsanlığın daha az emekle daha çok üretmesini sağlayıp kaynak kıtlığı yüzünden birbirine düşmesinin koşullarını ortadan kaldırır. Eşit ve özgür bir toplum kurulabilmesinin yolunu açar.

Ancak bilimsel bilgi birikimini, onun uygulanış biçimi olarak teknolojiyi halka karşı bir silaha döndürmek isteyenler bilimsel gelişmeyi “yüce çıkarlar uğruna” kurban etmekten çekinmiyorlar.

Bilim, bilimsel gelişme ve teknolojik olanakların yüksek bir gelişme seviyesine ulaştığı günümüzde, insanlığın en temel ihtiyaç maddelerinden yoksun kalması yaşadığımız dünyanın çelişkilerinin ne kadar büyük ve yakıcı olduğunun göstergesidir.

Teknik Emek olarak ;

 

  • Emperyalist sömürü ve yağma düzenine karşı ülkemizin bağımsızlığını, halkın çıkarları temelinde ulusal sanayimizin geliştirilmesi savunuyor; ‘küreselleşme’, ‘globalleşme’ vb. isimlendirmelerle emperyalizmi sağdan veya ‘sol’dan, överek veya ‘eleştirerek’ her türlü aklama girişimine karşı çıkıyoruz.

  • Kapitalizmin yarattığı yoksulluk ve işsizlik düzenine karşı eşitliği, adaleti, insanca çalışma ve yaşam koşullarını savunuyor; halk yığınlarının vahşi sömürü düzeninin çarkında boğulmasına karşı çıkıyoruz.

  • Ülkemizde halkları birbirine düşüren şovenizme karşı, dinsel argümanları kullanan yobaz gericiliğe karşı laiklik ve halkların kardeşliğini savunuyor; inkâr, baskı ve savaş politikalarına karşı çıkıyoruz.

  • Bilimin halk yığınlarının çıkarları için kullanılmasını savunuyor; sermayenin kar hırsının ‘basit bir aracı’ haline getirilmesine karşı çıkıyoruz.

  • Enerji, iş yaşamı, üretim, su politikaları, çalışma hayatı, çevre, kentsel yapılanma, ulaşım, taşeronlaştırma, yetkinlik tüm bu meselelerde halkın çıkarlarını temel alan politikaların uygulanmasını savunuyor, tekellerin hesaplarına ve ‘proje’lerine karşı çıkıyoruz.

İlkeleri ile yayın hayatımıza başladık.

Sitemizde TMMOB ye bağlı mühendis, mimar ve şehir plancıları yukarıda koyduğumuz ilkeler doğrultusunda yazıları ile katkılarını sürdürüyorlar. Teknik Emek‘in mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi arasında tartışabileceği, düşüncelerini bu alanın dışındaki disiplinler ve emekçiler ile paylaşabileceği bir platform olacağını düşüncesindeyiz. Sizlerinde yazılarınızla sitemizi zenginleştireceği, üyelerinize iletiminizle fikirlerimizi paylaşacağımızı düşünüyoruz.

Katkılarınızı bekler ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

bottom of page