top of page
  • teknikemek2020

TMMOB 6. Kadın Kurultayı’nın Ardından

TMMOB 6. Kadın Kurultayı’nı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik. 250’ye yakın kadın üye katılımı oldu.


Her sene yaşadığımız açılış konuşması gerginliği ve tartışmasını artık yaşamıyoruz. 5. Kadın kurultayına kadar bunun tartışması çok dönmüştü ve gerilimli, protestolu kurultaylar geçirmiştik. Haberi olmayanlar için biraz konudan bahsetmek istiyorum;


TMMOB yönetimsel olarak erkek ağırlıklı bir örgüt, her ne kadar odasına göre değişmekte olsa da kadın üye sayısı erkek üye sayısı ile eşit veya bazı odalarda da kadın üye sayısının daha fazla olduğu odalarımızın şubeleri de mevcut.


2009`dan bugüne kadın mimar, mühendis, şehir plancılarının TMMOB`de daha örgütlü bir mücadele için düzenlemiş olduğu Kadın Kurultayı`nın dördüncüsünü İzmir`de gerçekleştirmiştik. Basına da çeşitli biçimlerde yansıyan, çok tartışmalı bir kurultay oldu. Kurultay açılışını sırf yönetici sıfatı taşıdığı için bir erkeğin yapmasını kabul etmeyeceğimizi, erkek meslektaşlarımızın bu kurultayda yer almaması gerektiğini defalarca farklı yollardan anlatmaya çalıştık. Fakat bütün talepler itirazlar hiçe sayılarak ve protestolara rağmen kurultay açılışını, o zamanlar TMMOB’nin erkek olan başkanı tarafından yapıldı. Çıkan tartışmalar sonucu kurultay iptal edildi. Tartışmalı, protestolu geçen bu kurultay sonrasında artık bu sorun gündemimizden çıktı ve kurultaylarımız TMMOB Yönetiminde yer alan Kadın Yöneticiler tarafından açılmakta.


6.Kadın Kurultayımızın ilk günü açılış konuşmaları ardından illerde yer alan İKK Kadın çalışma gruplarının sunumları ile devam edip, TMMOB’da Kadın örgütlenmesi ve önergeler ile devam etti. Çok yeni arkadaşlarımız ve genç arkadaşlarımızın katılımını görmek sevindirici ve umut verici olsa da; ilk gün yapılan sunumlar yıllardır TMMOB içerisinde kadın mücadelesi yürüten kadınları hayal kırıklığına uğrattı. Sunumlar kadın mücadelesi dili ve yöntemlerinden oldukça uzak, kariyer hedeflerini içeren kavramlarla, oldukça can sıkıcı moral bozucuydu.


İkinci gün Türkiye Kadın Grevi örgütlenmesini konuştuk. İllerden gelen İKK Kadın Çalışma Grubu sunumları ve önergeler de devam ederken, AMED İKK Kadın Çalışma Grubunun sunumunda kullanılan isimden kaynaklı yaşanan gerginlik sonrasında kürsüde söz alarak, anlatarak, paylaşarak sonunda biz kadınların birbirimizi anladığımızı düşünüyorum ve umut ediyorum.


TMMOB içerisindeki kadınların en önemli sıkıntılarından birisi de “kadın bütçesi” nin olmamasıdır. Kurultayın en can alıcı ve ortak paydada buluşulduğu konulardan birisi de bu oldu. Bu konuda yaşadığımız sıkıntıları, yapamadığımız şeyleri, engellerimizi konuştuk.  Önergeler ile hep beraber bu konu üzerine tartışıldı.


Yaşanan gerilimleri geride bırakarak sonuç bildirgemizi yayınlayabildik. “KADINLAR HER YERDE” temasıyla düzenlenen kurultayımızda;


TMMOB’li kadınlar olarak;


 Doğanın ve kentlerin neoliberal politikalarla rant uğruna yok edilmesine, ekolojik sistemin tahribine karşı çıkıyor, toplumsal gereksinmelerin yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre politikaları ile karşılanmasını talep ediyoruz.


 Sendikalarda, meslek örgütlerinde, üniversitelerde, tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında, kısaca hayatın her alanında mobbing ve taciz olaylarında kadının beyanının esas alınması ilkesine uygun olarak hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğinin; TMMOB’nin hayata geçirdiği Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Yönergesinde tanımlanan kadının beyanının esas alınması ilkesinin uygulanmasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

 Kadınların, LGBTİ+ bireylerin Meslek örgütümüz içerisinde daha etkin ve aktif roller üstlenmesini ve bu bağlamda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak bir an önce uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.


 “Gençlik gelecek, gelecek bizimle şekillenecek” şiarıyla örgütümüzün geleceği olan mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı kadınları ve LGBTİ+ bireyleri mesleki ve sosyal alanlarda güçlendirmek, farkındalıklarını artırmak amacıyla gereken çalışmaların yapılması için her türlü desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz.


 Savaş politikalarından en çok etkilenen kesim olan kadın ve çocukların sürgün edilmeleri yerine, savaş politikalarından vazgeçilmesini, savaş yerine barışı; iktidarın kentlerdeki mekânsal ve toplumsal müdahalesi yerine bölge halkının iradesinin tanınmasını destekliyoruz.

Bütün bu olumsuz gidişatın değiştirilmesi ancak örgütlü bir dayanışma ve kararlı bir direnişle mümkündür.


Tüm kadınların eşit ve özgürce söz söyleme hakkı olduğu kurultayımızdan doğan güçle hep beraber haykırıyoruz: 


SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ…

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page