top of page
  • Emek Hareketinden Mühendisler

SOMA İŞ CİNAYETİNDEN BU GÜNE;“ÖLEN ÖLSÜN, ÇARKLAR DÖNSÜN, SÖMÜRÜ SÜRSÜN”

Kapitalist – emperyalist sistem, salgın sürecinde sermaye sahiplerinin uğrayacağı mağduriyetleri ortadan kaldırmak için bir tereddüt yaşamadan bütün olanaklarını seferber etti ve etmektedir. Finans, enerji, madencilik, imalat, sağlık, gıda, ticaret ve lüks tüketim alanlarında hizmet ve üretimler hız kesmeden devam etmiş ve etmektedir. İşçiler ve emekçiler salgın öncesi; düşük ücret, uzun çalışma süreleri ve aşırı üretim koşullarında iş kazası ve iş cinayetlerini içinde barındıran bir çalışma yaşamıyla karşı karşıyaydılar. Kapitalist Emperyalist sistem salgınla birlikte işçiler ve emekçileri “ölen ölsün, çarklar dönsün, sömürü sürsün” iş yaşamını dayatırken; kaçınılmaz olarak iş cinayetlerinin yaşanmasına da sebep olmaktadır.


Soma’da 13 Mayıs 2014 yılından 301 maden işçisinin iş cinayeti ile hayatlarını kaybetmeleri üzerinden yedi yıl geçti. Soma iş cinayetinin sebepleri bilimsel ve teknik olarak

  • Havza madenciliğinin ve planlanmanın yerine böl parçala ve yandaşa peşkeş çek taşeronlaştırma sistemi ile aşırı üretimin yapılması,

  • Üretim süreçleri ve işçi sağlığı açısından yeterli denetimlerin yapılmaması,

  • Güvenli güvenceli bir istihdam yerine “Dayıbaşı” adı altında taşeronlaştırılmış bir istihdam sisteminin uygulanması,

gibi nedenlerle ortaya konulmaya çalışıldı. Bu gerekçelerin de ortaya koyduğu esas nedenin; "ölen ölsün, çarklar dönsün, sömürü sürsün" sistemi gerçeğidir.


Soma iş cinayeti ile ilgili gerçek sorumluların bir kısmı (Çalışma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve diğerleri) yargılanmamışsa da yargılanıp ceza alanların tamamı serbest kalmışlardır. Dava ile ilgili tutuklu kimse yoktur. İşçi ve emekçiler ile birlikte geniş halk kesimlerini memnun etmeyen bu haksız hukuksuz yargılama süreci, Soma için adalet mücadelesinin gerçek sorumluların yargılanarak hak ettikleri cezayı alana kadar süreceğini ortaya koymaktadır.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi 8 Ocak 2021 tarihinde davanın yeniden görülmesine karar vermiştir. Patron Can Gürkan dâhil olmak üzere davanın diğer sanıklarının yeniden yargılanmasına 13 Nisan 2021 tarihinde başlanmıştır. Mahkeme, yapılan duruşmanın ardından davayı 24 Mayıs 2021 tarihine ertelemiştir.


Soma iş cinayetinin yaşandığı 13 Mayıs 2014 tarihinden 2021 Mart ayı sonuna kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre geçen yedi yıl içerisinde en az 13 299 iş cinayeti yaşanmıştır. Bu yedi yıl içerisinde alınmayan önlemler nedeniyle 45 kez Soma iş cinayeti yaşanmıştır.

Soma iş cinayeti sonrası dönemin başbakanı tarafından 1860 yılında İngiltere’de yaşanan iş cinayetinin örnek olarak verilmesiyle birlikte cinayetin fıtrat, kader gibi nedenlerle gerçekleştiğini ifade etmesi iş cinayetlerin durmayacağının işaret fişekleriydi.


Kapitalist emperyalist sistem başta devlet olmak üzere hükümetleri, yasaları, patron örgütleriyle işçi ve emekçilerin nasıl daha fazla sömürüleceği, kanlarını emerek karlarına kar katmanın derdindedirler. Patron örgütlerinden MÜSİAD daha salgın yokken, işçilerin aileleriyle birlikte entegre edileceği İzole Üretim Tesisleri kurarak güvencesiz ve örgütsüz istihdamı için gerekli mekânsal düzenlemelerin girişimi içindeydi.


Bu cendereden çıkmanın yolu başta emek meslek örgütleri, demokrasi güçleri, aydın, akademisyen ve sanatçılar olarak ailelerin yanında 24 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan Soma iş cinayeti duruşmasına destek vermek, katılım sağlamaktır.

İş cinayetlerinin yaşanmaması için; güvenli, güvenceli çalışma yaşamı, insanca yaşanacak bir ücret ve günde 7 saati geçmemek üzere haftada 35 saatlik çalışma süresi için meslek odalarını ve emek örgütlerini birleşik bir mücadeleyi örgütlemeye çağırıyoruz.


SOMA İÇİN ADALET!

İŞÇİLERE SAĞLIKLI ÇALIŞMA HAKKI!

YASALAR UYGULANSIN!

SÖMÜRÜ, TALAN, YALAN DÜZENİNE KARŞI İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ!


Mayıs 2021

EMEK HAREKETİNDEN

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page