top of page
  • teknikemek2020

Odalarımıza Dokunma!

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme süreci ile birlikte başlayan meclis

çalışmalarında AKP İktidarı, beklemekte olan birçok yasa tasarısını da faaliyete geçirmeye

hazırlanıyor. İktidar; başta Barolar olmak üzere, TMMOB ve diğer meslek odalarının

yasalarında değişiklik yaparak, arka bahçesi haline getirmek istemektedir. Bu değişikliği de

demokrat bir anlayışı getirmek adı altında süslemektedir. Bu saldırıya topyekûn karşı

durmalıyız.


Ülkede yapılmak istenen her yanlış projeyi engellemeye çalışan halkın çıkarlarına karşı tüm

yasal düzenlemelerin karşısında duran, iktidarın değil halk sağlığını ön planda tutan ve

kuruluş yasaları ile birlikte üyesinden aldığı güçle bu güne kadar hangi görüşten olursa olsun

hiçbir iktidar partisinin arka bahçesi olmayan meslek örgütleri sırf bu nedenlerle hedeftedir.

Diyanet İşleri Başkanının ötekileştiren, kabul edilemez açıklamasına yapılan eleştiriye karşılık

anında soruşturma açan iktidar anlayışı bu gün Türkiye Barolar Birliğini hedef almıştır.

Nükleer santraller, HES, Kazdağlarındaki Madenlerin, Atatürk Orman Çiftliği Projelerinin,

Üçüncü Köprü´nün, Üçüncü Havalimanı’nın, Kanal İstanbul’un ülkemize hem ekonomik

hemde doğaya vereceği geri dönülmez zararları, Taksim Meydanının AVM’lere

bırakılamayacağını ve benzeri rant projelerinin arka yüzünü halkımıza anlattığı ve açtığı

davalarla trilyonluk rant projelerine engel olduğu için meslek örgütleri ile anlaşamayan

iktidar anlayışı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini hedef almıştır.


Gezide yaraları sardığı, Diyarbakır’da insanlar ölmesin, halktan yana sağlık projeleri sürsün,

sağlık çalışanları şiddet görmesin dediği için yöneticilerini görevden alan iktidar anlayışı

bugün Türk Tabipleri Birliğinihedef almıştır.


Bu gün üye sayısı 600bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısının örgütlü olduğu

TMMOB, 130bine yakın avukatın kayıtlı olduğu Barolar, 170bineyakın doktorun örgütlendiği

TürkTabiplerBirliğinin yasalarında yapılmak istenen düzenlemelerle bu örgütlere ve üyelerine

danışılmadan, iktidarın istekleri doğrultusunda biçim verilmeye çalışılmaktadır.


Yüz binlerce üyesi, yüzlerce çalışanı ile birlikte toplumun önemli kesimini oluşturan, ülkenin

temel taşlarından olan TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi örgütler

kendilerine yönelen bu saldırıları;ancak üyelerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının ve aday

meslektaşlarının birleşik mücadelesi ile geri püskürtebilecektir.


Bugün bu saldırılar karşısında önce meslek odalarının birlik olması, sonra emek ve

demokrasiden yana olan tüm güçlerin “Odalara Dokunma” talebi etrafında mücadeleyi

büyütmeleri saldırıların püskürtülmesi açısından daha elzem hale gelmiştir.


Bugün kendi meslek alanlarımızda halktan, emekten yana mücadele sürdürenlerin alması

gereken sorumluluk güçlerimizin birleştirilip, tüm üyelerimizi, çalışanları, toplumun bütün

kesimlerini içine alan ortak mücadele hattının örülmesidir.


Bu bağlamda Emek Hareketinden Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak,başta TMMOB,

TBB, TTB olmak üzere diğer meslek örgütlerinin bu saldırılar karşısında zaman kaybetmeden

bir araya gelip ortak hareket etmeleri ve alınacak eylem kararlarını tüm demokrasi güçleri ile

birleştirip, birleşik bir mücadele çağrısı yapmalarının saldırının püskürtülmesi için elzem

olduğunu düşünüyoruz. Mücadelenin ortaklaştırılıp, büyütülmesi için başta TMMOB, TBB,

TTB olmak üzere diğer meslek örgütlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Her an meclis

gündemine gelebilecek bu yasa değişikliği karşısında başta büyükşehirler olmak üzere

ranttan değil halktan yana olan demokrasi güçleri ile ortak mücadele platformları kurup

birlikte mücadele etme zemini yaratmalıyız. Odalara yapılması düşünülen saldırıları

demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile püskürtebiliriz.


Haziran 2020

EMEK HAREKETİNDEN

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page