top of page
  • teknikemek2020

MÜDAHALE YASASINI DURDURMAK İÇİN, SAVUNMAYI SAVUNUYORUZ!

Türkiye ekonomisi salgın öncesi içine girdiği mali çöküşten çıkış yolunu savaş siyaseti üzerinden; yerli, milli, beka sorunu, gibi hamaset politikaları ile halkları uyutarak çözebileceğini hesaplamaktaydı. Tek adam yönetiminin 18 yıllık iktidarında yandaşı rant ve servet edindirme için yapılan “en büyük”, “sükse” ve “itibar projelerinin” anlatılmasıyla başlandı. Yine de evdeki hesap çarşıya uymadı. Salgın, sürecin tuzu biberi oldu. Derinleşen ekonomik krizi dış güçlerin, içerideki hainlerin işi olduğu devletin tüm olanakları ve havuz medyası kullanılarak halka anlatılmaya çalışılmaktadır. Yapılan zamlar, İhtiyat akçesinin kullanılması, swap anlaşması arayışları ve biz bize yeteriz kampanyası vb ekonomik çöküşü somut olarak ortaya koymaktadır. Suriye, Libya üzerinden Rusya, AB ve ABD ile yaşanan politik sorunlarda daha karmaşık bir hal alarak, tek adam yönetiminin oyunda kalmasını iyice sınırlandırmıştır. Bu ekonomik ve politik göstergeler; derinleşen krizin tahribatını önlemek için, tek adam yönetiminin kullanabileceği olanakların daraldığını ortaya koymaktadır. Tek adam yönetimi Cambaza bak cambaza ile bu süreci geçiştirmek istemektedir. Dünyanın üzerinden kamyon geçerken, bize motosiklet çarptı tespitiyle hala hamaset ile bu krizin aşılacağı pompalanmaktadır.

Tek adam yönetiminin; ekonomide yaşanan daralma ve durgunluğu aşmak için bu krizin yükünü işçi ve emekçilerin üzerine yıkmaya çalışacaktır. Salgın sürecinde patronlar için açıklanan ekonomik paketler, meralarda hayvan otlatmak için alınan bedel, izole üretim tesisleri inşası, bizim normalimiz sizin normaliniz ile eskisi gibi olmayacak tartışmaları ve kıdem tazminatı fona devri bunun somut göstergeleridir.

Tek adam yönetimi bunların yanı sıra; ayrıştırma, ötekileştirme ve böl parçala ile meslek odalarını vesayet altına almak için, meslek odalarının bağımsız ve demokratik örgütlenme hakkını yok etmek için, meslek örgütlerinin üyeleriyle bağını zayıflatmak için meslek örgütlerine müdahale yasasıda bu gidişatın somut bir göstergedir.

Bu müdahalenin bir parçası olan Barolar; Ankara’ya “Savunma Yürüyor” eylemine başlamıştır.

Hukuk devleti için, insan haklarına için, hak, hukuk, adalet için, tam bağımsız, güçlü bir yargı için, yargının kurucu unsuru olan avukatlığın, mesleğimizin bağımsızlığı için, mesleğimiz için değil, onun ötesinde toplum için, halk için, Kaz Dağları'nı, Salda Gölü'nü, Hasankeyf'i korumak için, çocuk istismarının ortadan kalkması için, istismar failleri cezalarını bulması için, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için, İstanbul Sözleşmesi tüm hükümleri ile tam olarak uygulanması için, işkence ve kötü muamele vakalarında cezasızlık kültürüne son verilmesi için, hukuk devleti ve demokrasiyi korumak için, aklınıza gelebilecek bütün dezavantajlı grupların haklarını korumak için, avukatlarımızın haklarını korumak güçlü ve bağımsız barolar olmak için, sadece baroların da değil, kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek odaları hakkında bölmek, işlevsizleştirmek, görev alanlarını tamamen daraltmayı öngören yasa değişikliğinden vazgeçilmesi, talepleriyle başlattıkları “Savunma Yürüyüşü” ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

Emek Hareketinden Mühendis Mimar ve Şehir Plancılar olarak; Baroların Ankara’ya başlattıkları yürüyüşlerini ve taleplerini destekliyoruz. Savunmayı savunuyoruz, Savunma Yürüyüşü ile dayanışma içinde olduğumuzu tekrar bildirerek; meslek odalarını, bölmeyi, işlevsizleştirmeyi, görev alanlarını tamamen daraltmayı öngören Müdahale Yasasını TMMOB, TTB ve TBB başta olmak üzere diğer meslek örgütleriyle ortaklaşa bir mücadele hattı örerek püskürtebileceğini buradan bir kere daha deklare ediyoruz. Örgütlü bulunduğumuz her yerde ranttan değil halktan yana olan demokrasi güçleriyle ortak mücadele platformu kurup birlikte mücadele etmeliyiz. Demokrasi mücadelesini yükseltirsek Müdahale Yasasını durdurabiliriz.

ODALARIMIZ, GELECEĞİMİZ İÇİN BİRLEŞİK MÜCADELEYE!

Haziran 2020

Emek Hareketinden

Mühendis Mimar Ve Şehir Plancılar

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page