top of page
  • teknikemek2020

12 Eylül Karanlığı Devam Ediyor40 yıl önce, işkence tezgâhlarında sorgulanan 230 bin kişiden 50 sinin idam edildiği, binlerce insanın iltica etmek zorunda kaldığı, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin kapatıldığı, en temel insan haklarının bile postallar altına alındığı ve özgürlüklerin yok edildiği 12 Eylül Faşist Darbesinin yıl dönümünde darbe politikaları farklı şekillerde uygulanarak devam ediyor.

Konsey kararları ile rafa kaldırılan özgürlükler, Askeri Cuntanın gölgesinde yürüyen mahkemelerin kararları, bir gecede yok edilen haklar, ayaklar altında çiğnenen demokrasiyi bu gün bir gecede çıkartılan kararnameler ile daha da derinden yaşıyoruz.

Adil olmayan mahkeme kararları, suçlaması bile koyulmayan insanların cezaevlerindeki hayata tutunma mücadelesi, hak alma mücadelelerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile getirilen yasaklar 40 yıl önceki zihniyetin izlerini bizlere çok açık biçimde gösteriyor. Cumhuriyetin temel taşlarının bile iktidarın sürdürülmesi pahasına yer değiştirilmesinde sakınca görmeyen tek adam iktidarı ile kendisine en ufak muhalefetin bile kontrol altına alınması için Meslek Odalarının yasalarını değiştiriyor, yöneticilerini açılması durumunda sonucu belli davalar ile tehdit ediyor, sansürlüyor.

12 Eylül mirasını öncelinden daha hoyratça taşıyan iktidarın tüm bu baskılarına karşı diğer emek örgütleri ile birlikte hem Barolar, hem Türk Mühendis ve Mimar Odaları, hem Tabip Odaları ve üyeleri gibi bu ülkenin aydınlık yüzünü yansıtan emek, demokrasi mücadelesini sürdürenler dün olduğu gibi bu gün de hak ve özgürlük taleplerini en yüksek sesle haykıracak, birleşik ortak mücadele vermeye devam edecektir.

Eylül 2020

EMEK HAREKETİNDEN

MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page